Obraci uz Javni poziv za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba za 2015. (07.04.2016.)

Završni Financijski izvještaj projekta/programa i Završni Opisni izvještaj projekta/programa


uz Javni poziv za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti
Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini,
KLASA: 402-03/14-01/01, URBROJ: 2198/19-03-14-02       

Obrazac Financijskog izvještaja ZA 2015.

Obrazac Opisnog izvještaja ZA 2015..doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov