ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (28.02.2020.)

Na temelju članka 10. st. 1. i članak 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 142/13) te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 02/14– proč. tekst, 06/14 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 17. sjednici održanoj -------. godine donijelo je ODLUKU O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA TE MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU NA PODRUČJU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Ovom se Odlukom propisuju agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju. Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprječavanja pojava i širenje požara.

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednim zemljištima.pdf

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov