ODLUKA O DONOŠENJU VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (24.03.2021.)

,

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 21. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021. godine, donosi: ODLUKU o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

Obrazloženje.pdf

Odredbe.pdf

Radni materijal.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-2a.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-1.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-2b.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.1a.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-3.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.1b.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.2.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.3b.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.3a.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.4.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.5.pdf

VIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta-4.6.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov