ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (12.06.2018.)

Na temelju čl. 37 Opće uredbe o zaštiti (EU 2016/679)i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/14, 6/14 i 1/18) općinski načelnik dana 12. lipnja 2018. godine donosi:

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Sveti Filip i Jakov imenuje se Katarina Ralić, mag.iur., Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

 

Članak 2.

            Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

-          vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679) 

-          upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka

-          upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka

-          brine o izvršenju obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka

-          omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz Opće uredbe o zaštiti podataka

-          surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Članak 3.

            Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

            Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Sveti Filip i Jakov:

-          e-mail: katarina.ralic@opcina-svfilipjakov.hr

-          službeni telefon broj: 023/389-805.

 

Članak 5.

            OvaOdlukaobjavit će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ i na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov: www.opcina-svfilipjakov.hr

 

 

 

KLASA:221-01/18-01/01

URBROJ: 2198/19-01-18-2

Sveti Filip i Jakov, 12. lipnja 2018. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Zoran Pelicarić

odluka o imenovanju službenika.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov