ODLUKA O IZDVAJANJU NASELJA BABAC IZ NASELJA TURANJ (04.04.2018.)

Ovom Odlukom se naselje Babac izdvaja iz naselja Turanj

ODLUKA O IZDVAJANJU NASELJA BABAC IZ NASELJA TURANJ

Članak 1.

Ovom Odlukom se naselje Babac izdvaja iz naselja Turanj.

 

Članak 2.

Naselje Turanj (katastarski broj naselja 066338) sastoji se od građevinskog područja i područja druge namjene i obuhvaća sve trgove i ulice unutar obuhvata smještenog između naselja Sveti Petar na Moru na sjeverozapadu, naselja Sikovo na sjeveroistoku te naselja Sveti Filip i Jakov na jugoistoku. Jugozapadna granica je definirana morskom obalom.

U sastavu naselja je Otok Babac koji je definiran kao izdvojeno građevinsko područje naselja, uz područje druge namjene. Granica naselja Babac kao izdvojenog područja naselja Turanj, definirana je morskom obalom samog otoka.

 

Članak 3.

Novonastalo naselje Babac sastoji se od građevinskog područja i područja druge namjene i obuhvaća sve trgove i ulice unutar obuhvata koji se nalaze na otoku Babcu.

Granica naselja Babac je obalna linija prikazana na kartografskom prikazu naselja – izvodu iz katastarskog plana na kojem je vidljiva granica naselja, a koja čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka, zajedno sa kartografskim prikazom koji se ne objavljuje u Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov dostavit će se nadležnim tijelima.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

 

 

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, ____________________. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                           

                                                                                                                       Igor Pedisić

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

Odluka o izdvajanju naselja Babac iz naselja Turanj.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov