Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu (04.04.2018.)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/15) mijenja se članak 15. stavak 4. na način da isti sada glasi:

„Ukoliko obveznik plaćanja komunalnog doprinosa jednokratno uplati utvrđeni iznos   komunalnog doprinosa ima pravo na popust od 25% od obračunatog iznosa komunalnog doprinosa.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/15) u članku 15. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Komunalni doprinos će se obračunavati jednokratno s popustom od 25% od utvrđenog iznosa osim ako stranka ne zatraži obročno plaćanje.“

 

Dosadašnji stavak 5. istog članka postaje stavak 6.

 

Članak 3.

U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/15)  iza članka 15. dodaje se članak 15. a  koji glasi:

„Za izgradnju objekata izvan zaštitnog obalnog područja na području Općine Sveti Filip i Jakov u svrhu seoskog turizma – vile sa bazenima, investitoru će se obračunati komunalni doprinos sa 50% popusta ukupnog iznosa, uz uvjet da u roku od dvije godine od obračuna dostavi potvrdu o kategorizaciji. U slučaju da spomenuti dokument ne bude dostavljen u roku od dvije godine od obračuna komunalnog doprinosa, obvezniku će biti obračunat ostatak doprinosa.“

Članak 4.

U ostalim odredbama Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/15)  ostaje nepromijenjena.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov “.

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, ____________________. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Igor Pedisić

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu.doc

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

OBRAZAC za savjetovanje.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov