ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (03.12.2019.)

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov(„Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14- pročišć. tekst , 06/14 i 1/18 ), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na 16. sjednici donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina) i to: nerazvrstanih cesta, javno zelenih površina, javne rasvjete i groblja.

 

Više u dokumentima ispod:

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

Odluka o komunalnom doprinosu (4).docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov