ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov (05.02.2018.)

Ovom Odlukom se utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada tepovezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Područje pružanja javne usluge je na području Općine Sveti Filip i Jakov. Područje Općine Sveti Filip i Jakov su naselja: Sveti Filip i Jakov, Turanj, Sveti Petar na moru, Sikovo, Raštane Gornje i Raštane Donje.

 

U prilogu objavljujemo ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Nacrt prijedloga odluka o pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Općine Sveti Filip i Jakov.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov