ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (25.11.2019.)

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 2/14-pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 15. sjednici održanoj dana --. prosinca 2019. godine, donosi ODLUKU O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se vrsta poreza, stopa i visina te tijelo nadležno za utvrđivanje i naplatu poreza koji pripadaju Općini Sveti Filip i Jakov.

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

odluka o lokalnim porezima.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov