ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020.GODINI (25.11.2019.)

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17) i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ br. 2/14-pročišćeni tekst, 6/14 i 1/18), po prethodno pribavljenom mišljenju Turstičke zajednice Općine Sv. Filip i Jakov, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 15. sjednici održanoj dana --. prosinca 2019. godine, donosi ODLUKU O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U 2020.GODINI

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje ili ograničava izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji i rekonstrukciji građevina na području Općine Sv. Filip i Jakov, tj. određuju se vrste radova, područja, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke(1).docx

OBRAZAC za savjetovanje(1).docx

odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova 2020.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov