ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI (04.04.2018.)

Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov za sljedeće nekretnine upisane kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel u Biogradu na Moru, k.o. Sveti Filip i Jakov

 

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA

JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov za sljedeće nekretnine upisane kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel u Biogradu na Moru, k.o. Sveti Filip i Jakov:

 

-          k.č. 3044 u površini od 259 m2

-          k.č. 2760 u površini od 347 m2

 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama provest će se uknjižba na predmetnim česticama.

Članak 3.

Ova odluka stupa na prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov “.

 

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, ______________ 2018. godine

 

                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

 

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                                                                                        Igor Pedis

OBRAZAC za savjetovanje- Nacrt Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.docx

Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.doc

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov