ODLUKA O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE (04.04.2018.)

Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na području Općine Sveti Filip i Jakov i to u naseljima Sveti Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine

ODLUKA O REGULACIJI PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na području Općine Sveti Filip i Jakov i to u naseljima Sveti Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine.

 

 

Članak 2.

U mjestu Sveti Filip i Jakov uređuje se promet na način da se na Obali kralja Tomislava zabranjuje promet za sva motorna vozila od 18,00 sati do 01,00 sat u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. U mjestu Turanj uređuje se promet na način da se na Obali zabranjuje promet za sva motorna vozila od 18,00 sati do 01,00 sat u razdoblju od 01. srpnja do 31. kolovoza, što će se regulirati prometnim znakovima. Prostor između predstavlja pješačku zonu.

 

 

Članak 3.

Zabrana prometa u mjestu Sveti Filip i Jakov i Turanj urediti će se na način da se kod PRODAVAONICE KONZUM postavlja rampa u obliku POKRETNIH STUPIĆA te se kod JEDRILIČARSKOG KLUBA postavlja druga rampa u obliku LANCA. U mjestu Turanj rampa u obliku lanca će se postaviti kod plaže „Morovićka“, kod nogometnog igrališta (Popova kuća) i kod Kaštela.

 

U pješačkoj zoni mogu prometovati:

- vozila hitne pomoći,

- vatrogasna vozila,

- vozila MUP-a,

- vozila istražnog suca,

- vozila koja prevoze umrle osobe,

- pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe,

- dječja prijevozna sredstva (dječji bicikli, automobilići na električni ili nožni pogon i sl.), kojima upravljaju djeca do navršene sedme godine života.

 

Članak 4.

Prometovanje prijevoznim sredstvima u pješačkoj zoni odobrit će se za potrebe:

- održavanja čistoće i odvoženja komunalnog otpada,

- održavanja komunalne infrastrukture,

- deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,

- održavanje električnih objekata i uređaja,

- dopreme robe za opskrbu prodavaonica, tržnice i ugostiteljskih objekata,

- doprema plina i ogrjeva,

- prijevoza poštanskih pošiljki,

- prijevoza teških invalida i bolesnih osoba,

- u drugim slučajevima po odobrenju tijela Općinske uprave.

 

Članak 5.

Do 15. rujna 2018. godine u Svetom Filip i Jakovu ZABRANJUJE SE PARKIRANJE i to:

- u Ulici kralja Petra Krešimira IV i Put Primorja obostrano;

- na Obali kralja Tomislava obostrano, osim u dijelu od parka dr. Franje Tuđmana do Kontovog mula; 

- na Obali dr. Franje Tuđmana od plaže „Morovićka“ do Popove kuće zabranjuje se parkiranje obostrano;

- na Obali dr. Franje Tuđmana od Popove kuće do izlaska iz Turnja zabranjuje se parkiranje s desne strane iz smjera Biograda;

- na trgu Na vr' sela - od Kino dvorane, kuće Joška Majice, Kunčeve kuće, kuće Marka Eškinje, Banove kuće i ulaz u Kuntratu određuje se apsolutna zabrana parkiranja;

- U Liburnskoj ulici zabranjuje se parkiranje s lijeve strane iz smjera Biograda (od križanja s Ulicom kralja Zvonimira do križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira) te se zabranjuje parkiranje uz malonogometno igralište;

- U Ulici kralja Zvonimira od križanja s Liburnskom ulicom do semafora zabranjuje se parkiranje s lijeve strane.

 

Od zabrane parkiranja izuzimaju se vozila za dostavu. Dozvoljava im se zaustavljanje i dostava do 15 minuta maksimalno. Nadležna policijska uprava vodi evidenciju o napravljenim prekršajima i o tome izvješćuje Jedinstveni upravni odjel Općine.

 

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine može u izuzetnim slučajevima izdati odobrenje za jednokratno obavljanje prometa u pješačkoj zoni izvan propisanog vremena ako ocijeni da je to neophodno.

 

Članak 7.

Zbog nesmetanog odvijanja prometa u Ulici Ivana Danila cijelom dužinom desne strane ispod zida Đurđenovac i prodavaonice Konzum s lijeve strane odobreno je vršiti dostavu (ukrcaj i iskrcaj) prodavaonice Konzum robe isključivo s parkirnih mjesta osiguranih za tu namjenu koja se nalaze uza zid skladišta s sjeverozapadne strane prodavaonice Konzum, a dostavu robe za prodavaonicu Studenac moguće je obavljati isključivo s pozicije uz trafostanicu sa jugozapadne strane.

 

Članak 8.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležna policijska uprava sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

 

KAZNENE ODREDBE

Članak 9.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a u iznosu od 400,00 kn fizička osoba za prekršaje iz ove Odluke.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

 

KLASA:

URBROJ:

Sveti Filip i Jakov, ____________________. godine

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

 

 

 

                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                    Igor Pedisić

OBRAZAC za savjetovanje.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja.docx

Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov