ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA 7. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (03.10.2019.)

,

Dokument u privitku:

Odluka.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov