ODVOZ I PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (15.12.2015.)

OSNOVNI PODACI KONCESIONARA: Loši prijevoznički obrt Vl. Frane Bačkov Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane OIB:37516868995 Tel/fax 023 381 -253


Komunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području  Općine Sveti Filip i Jakov, obavlja tvrtka Loši prijevoznički obrt vl. Frane Bačkov, Kraljice Jelene 31, Pakoštane 

Gore navedena komunalna djelatnost obavlja se sukladno Ugovorima o koncesiji za obavljene komunalne djelatnosti skupljanje i odvoza komunalnog otpada na području Općine i drugih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost. 

Odvoz komunalnog otpada vrši se organizirano, u dane i vrijeme određeno rasporedom odvoza.

Cijena komunalne usluge utvrđena je prema Troškovniku usluga koji čine sustavni dio ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

http://losi.hr/

cjenik usluga koncesionara loši

Odluka o dodjeli koncesije.pdf

Raspored skupljanja i odvoza kom. otpada.pdf

svfilipjakov_cjenik za obavljanje komunalne djelatnosti.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov