OGLAS za prijam u službu: Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti (14.02.2024.)

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest( 6) mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane učlanku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Više u prilogu:

Oglas za prijam u službu - Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti.pdf

Upute i obavijesti.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov