OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti (15.01.2019.)

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto:

Referent za uredsko poslovanje i društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1(jedne) godine uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
-           srednja stručna sprema birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

-           najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-           položen državni stručni ispit,

-           poznavanje rada na računalu.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 Opći uvjeti za prijam u službu su:
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

oglas.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov