OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu (10.01.2020.)

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu naplatu– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1(jedne) godine uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
-              magistar ili stručni specijalist pravne struke,

-              najmanje godina dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-              položen državni stručni ispit,

-              poznavanje rada na računalu,

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Dokument:

oglas(1).docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov