OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje (06.07.2020.)

Na temelju članka 29. a u svezi sa člankom 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS za prijam u službu u Općinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6(šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

Posebni uvjeti za prijam u službu:
- magistar ili stručni specijalist građevinske ili druge odgovarajuće struke,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit,

- poznavanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 Opći uvjeti za prijam u službu su:


1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo i
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Oglas pročitajte u dokumentu ispod:

oglas.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov