PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. godinu (31.12.2020.)

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18 i 1/20), Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donio je Plan nabave te 1. izmjene i dopune predmetnog plana.

Dokumentacija dostupna za preuzimanje u nastavku.

PLAN NABAVE za 2021. godinu.pdf

1. izmjene i dopune za PLAN NABAVE za 2021. godinu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov