PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM 2014. (15.02.2014.)

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2014. GODINU

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2014.godinu (u daljnjem tekstu: Planom) određuje se sadržaj (plan) redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Sv. Filip i Jakov i mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti .

Plan upravljanja pomorskim dobrom sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela (geodetska podloga s označenom mikro lokacijom te opisom djelatnosti).

Općina redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.
Pod redovnim upravljanjem smatra se:
* čišćenje plaža i kupališta
* čišćenje dijelova pod raslinjem
* nasipavanje dijelova plaža
* izrada katastarskih elaborata za pomorsko dobro
* određivanje granica pomorskog dobra za k.o. Filipjakov i k.o. Turanj
* čišćenje podmorja
* postavljanje i uklanjanje psiholoških linija i plutača radi zaštite i sigurnosti građana održavanje objekata ( WC-i i tuševi)
* postavljanje i uklanjanje kabina za presvlačenje.

Kiosci koji se postavljaju na plaži zbog pružanja ugostiteljskih usluga trebaju biti tipski, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.
Priključak vode i struje, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik
koncesijskog odobrenja.
Troškove vode i struje snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (< 133/13).
U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.
Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.
Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zatjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014.godinu

Plan upravljanja 1

Plan upravljanja 2

Plan upravljanja 3

Plan upravljanja 4

Plan upravljanja 5

Plan upravljanja 6

Plan upravljanja 7

Plan upravljanja 8

Plan upravljanja 9

Plan upravljanja 10

Plan upravljanja 11

Plan upravljanja 12

 

Općina Sveti Filip i Jakov