POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (PROČIŠĆENI TEKST) (25.11.2016.)

POSLOVNIK (PROČIŠĆENI TEKST) i izmjene i dopune.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov o davanju ovlaštenja Povjerenstvu za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov u vezi s izradom pročišćenog teksta Statuta Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: 021-05/13-01/130 URBROJ: 2198/19-13-1 od 01. kolovoza 2013. godine, Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 14. veljače 2014. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Poslovnika Općine Sveti Filip i Jakov.

Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov obuhvaća tekst Poslovnika Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09.), te tekst Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 01/13.), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (pročišćeni tekst).pdf

7. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sv. Filip i Jakov, str. 16.pdf

SLUŽBENI GLASNIK BR.1 2009.,KOLOVOZ.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov