POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU (24.02.2014.)

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst) i Zaključka s 2. izvanredne sjednice Kolegija općinskog načelnika KLASA: 022-05/13-01/151 URBROJ: 2198/19-13-1 od 15. srpnja 2013. godine, načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 24. veljače 2014. godine donosi


ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Članak 1.
U Povjerenstvo za javnu nabavu imenuju se:
1. Igor Pedisić – za predsjednika
2. Ivan Eškinja – za člana
3. Marin Katuša – za člana
4. Jure Jelenić – za člana
5. Darinka Zorić – za člana

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.


KLASA: 022-01/14-03/01
URBROJ: 2198/19-01-14-1
Sveti Filip i Jakov, 24. veljaĉe 2014. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov