POVJERENSTVO ZA ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA, TRGOVA I PARKOVA (24.10.2013.)

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova

Na temelju čl. 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 3. sjednici održanoj dana 24. listopada 2013. godine donosi

ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za određivanje naziva ulica, trgova i parkova u sastavu:
1. Ivan Eškinja
2. Joško Jukić
3. Roko Serdarević
4. Ana Marija Matešić
5. Leonardo Mikulić
6. Marin Colić
7. Vid Pedisić

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

Klasa: 021-05/13-01/162
Urbroj: 2198/19-13-1
Sveti Filip i Jakov, 24. listopada 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

PREDSJEDNIK
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing

 

Općina Sveti Filip i Jakov