Poziv na dostavu ponude: Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja i luke nautičkog turizma Sveti Petar (04.05.2016.)

Evidencijski broj nabave: BNU – 02/16

Poštovani,

Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, nakon provedenog istraživanja tržišta (Internet) upućuje Vam:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka bagatelne nabave:

Izrada idejnog rješenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja
i luke nautičkog turizma Sveti Petar

Evidencijski broj nabave: BNU – 02/16


U privitku ovog Poziva dostavljamo Vam dokumentaciju te Vas molimo da istu popunite i dostavite nam, kako bismo proveli gore navedeni postupak.

Sadržaj poziva na dostavu ponuda:
1. Upute za izradu ponude
2. Ponudbeni list
3. Troškovnik i 3. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

4. Izjava o nekažnjavanju
5. Izjava o ispunjavanju zahtjeva i prihvaćanju uvjeta


S punim poštovanjem,

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

Poziv WEB

Upute za izradu ponude

Troškovnik

Ponudbeni list

izjava o ispunjavanju zahtjeva i prihvaćanju uvjeta

izjava o nekažnjavanju

3. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov