Poziv na dostavu ponude - Predmet nabave : nabava osobnog automobila (10.05.2018.)

Naručitelj, Općina Sv. Filip i Jakov, upućuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave, a za koji nije obvezan povoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Sastavni dio ovog Poziva čine Ponudbeni list, Troškovnik sa tehničkim specifikacijama i Izjava o nekažnjavanju.

izjava o nekažnjavanju.docx

ponudbeni list.doc

troškovnik sa tehničkim specifikacijama - Osobni automobil.doc

web.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov