POZIV NA TESTIRANJE - Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza (04.03.2016.)

Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov je raspisala Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza.


POZIV NA TESTIRANJE kandidatima koji su podnijeli prijave na Oglas za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije i naplatu poreza i drugih općinskih prihoda objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 24. veljače 2016. godine. Testiranje će se održati dana 06. ožujka 2016. godine u 10:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov, na adresi Obala kralja Tomislava 160 23207 Sveti Filip i Jakov. O terminu održavanja testiranja kandidati koji su pravodobno podnijeli prijave i ispunjavaju uvjete objavljene u oglasu bit će obaviješteni i putem e-pošte.

upute i obavijesti kandidatima

poziv na testiranje - viši stručni suradnik

 

Općina Sveti Filip i Jakov