PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA (18.06.2013.)

ODLUKA o izboru Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Na temelju ĉl. 10. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 01/13) na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov, održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donosi se

ODLUKA o izboru Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

1. Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov imenuje se IVAN EŠKINJA.

2. Za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov imenuje se IGOR PEDISIĆ.


Klasa: 021-05/13-01/105
Ur.broj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing

 

Općina Sveti Filip i Jakov