PRIJEDLOG 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV (15.04.2015.)

Javna rasprava o 1. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Filip i Jakov započinje 24. travnja 2015. godine i završava 5. svibnja 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/06
Urbroj: 2198/19-01-15-17
Sveti Filip i Jakov, 15.travanj 2014. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU 1. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV


1. Javna rasprava o 1. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Filip i Jakov započinje 24. travnja 2015. godine i završava 5. svibnja 2015. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 29.travnja 2015. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 10:30 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

zaključak.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov