PRIJEDLOG 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA (05.11.2014.)

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga 2.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača za javnu raspravu započinje 12.studenog 2014. godine i završava 19. studenog 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/05
Urbroj: 2198/19-01-14-18
Sveti Filip i Jakov, 4.studeni 2014. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi 2.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU 2. IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAČA

1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga 2.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača za javnu raspravu započinje 12.studenog 2014. godine i završava 19. studenog 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 19.studenog 2014. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:30 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 2.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

2.2. telekom. i energ. sustav.pdf

3. uvjeti koristenja.pdf

4.1. oblici koristenja.pdf

2.3. vodnogosp. sustav.pdf

2.1. promet.pdf

1. koristenje i namjena povrsina.pdf

4.2. plan parcelacije.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov