PRIJEDLOG 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (28.11.2014.)

Javna rasprava o prijedlogu 3.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 8.prosinca 2014. godine i završava 15. prosinca 2014. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi 3.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov donosi

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU 3.IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV


1. Javna rasprava o prijedlogu 3.Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 8.prosinca 2014. godine i završava 15. prosinca 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 10.prosinca 2014. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

4.1.B. GP Sv.Petar.pdf

4.1.A. GP Sv.Petar.pdf

4.3.B. GP Sv.Filip i Jakov.pdf

4.5.GP Raštane Donje.pdf

4.2.GP Turanj.pdf

4.4.GP Raštane Gornje.pdf

4.6.GP Sikovo.pdf

Sadržaj.pdf

II ODLUKA.pdf

Obrazloženje.pdf

Sažetak za javnost.pdf

Izvješće s javne rasprave (s prilozima).pdf

0.pregledna karta izmjena i dopuna.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov