PRIJEDLOG 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA (24.10.2016.)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV započinje 02. studenog 2016. godine i završava 09. studenog 2016. godine.

Javno izlaganje prijedloga Plana održati će se 03. studenog 2016. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati.

Objavljujemo dokumentaciju koja je sastavni dio javne rasprave:

Odluka o donošenju.pdf

Sažetak za javnost.pdf

javna rasprava o prijedlogu 4. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine sveti filip i jakov.pdf

ž...izvješće o javnoj raspravi.pdf

5-1a-ppj-FJ-GP 4.1b..pdf

6-1a-ppj-FJ-GP 4.2..pdf

7-1a-ppj-FJ-GP 4.3a..pdf

8-1a-ppj-FJ-GP 4.3b.pdf

3-1a-ppj-FJ-GP 4.1a.pdf

9-1a-ppj-FJ-GP 4.4.pdf

10-1a-ppj-FJ-GP 4.5..pdf

11-1a-ppj-FJ-GP 4.6..pdf

1-1a-ppj-1.namjena.pdf

4-1a-ppj-3.zastite.pdf

2-1a-ppj-2. infrastruktura..pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov