PRIJEDLOG DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR NA MORU (25.11.2013.)

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga detaljnog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar na Moru započinje 4. prosinca 2013. godine i završava 2. siječnja 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 022-05/13-01/509
Urbroj: 2198/19-13-01

Sveti Filip i Jakov 25. studenog 2013. godine

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) te Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/08), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR 

1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga detaljnog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar započinje 4. prosinca 2013. godine i završava 2. siječnja 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomisla 16, Sv. Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 10. prosinca 2013. godine u prostoriji vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sv. Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov