PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (02.12.2013.)

Ponovna javna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 11. prosinca 2013. godine i završava 18. prosinca 2013. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ZADARSKA 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinski načelnik 
Klasa: 022-05/13-01/540 
Urbroj: 2198/19-13-01 

Sveti Filip i Jakov, 2. prosinca 2013. godine 

Temeljem članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) te Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/08, 04/10 i 05/13), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV 


1. Ponovna javna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 11. prosinca 2013. godine i završava 18. prosinca 2013. godine. 

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. 

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 17. prosinca 2013. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati. 

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti: 
- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov. 
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati. 

Općinski načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov