PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOV-U (PLAN 2) (24.07.2017.)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOV-U (PLAN 2)

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/15-02/08
Urbroj: 2198/19-03-03/01-17-12
Sveti Filip i Jakov, 24.srpnja 2017. godine  

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17) te Odluke o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Svetom Filip i Jakovu (Plan 2) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 14/15), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi


JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
NEIZGRAĐENOG PODRUČJA
U SVETOM FILIP I JAKOV-U (PLAN 2)
    

1.     Javna rasprava o Izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakov (plan 2)  za javnu raspravu započinje 1.kolovoza 2017. i završava 8.kolovoza 2017. godine.

2.      Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati i na internet stranici općine http://www.opcina-svfilipjakov.hr/.

3.     
Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 3.kolovoza 2017. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 10:00 sati.


4.   
Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:


- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakov (plan 2) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.
 

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

UPU Dolac Brnine - Radni materijal.pdf

101-Prijedlog-1_UPU Dolac-Brnina 20170726_PDF.pdf

Izvješće s javne rasprave (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov