PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (28.02.2020.)

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 28/10) a u svezi sa Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10) i članka 32. statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišć. tekst, 06/14 i 1/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj __. sjednici održanoj dana ___________. godine donosi PRIJEDLOG ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Ovom Odlukom se određuju koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Sveti Filip i Jakov .

Poziv_za_dostavu_mišljenja Nacrt Odluke.docx

OBRAZAC za savjetovanje.docx

odluka o koeficijentima 2020.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov