PRIJEDLOG UPU-A GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1) (05.04.2016.)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU-A GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1)

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/15-02/07
Urbroj: 2198/19-03-03/01-16-15
Sveti Filip i Jakov, 5.travanj 2016. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 3-1) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 12/15, 3/16), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1)

1. Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 3-1) za javnu raspravu započinje 13.travnja 2016. i završava 12.svibnja 2016. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 20.travnja 2016. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 3-1) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU UPU-A GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 3-1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov