PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4) (05.11.2014.)

Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4) za javnu raspravu započinje 12.studenog 2014. godine i završava 11. prosinca 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/10
Urbroj: 2198/19-01-14-14
Sveti Filip i Jakov, 4.studeni 2014. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU (PLAN 4)

1. Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4) za javnu raspravu započinje 12.studenog 2014. godine i završava 11. prosinca 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 19.studenog 2014. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

2.1. promet.pdf

4.2. plan parcelacije.pdf

2.2. energetika.pdf

2.3. vodnogospodarski sustav.pdf

3. zastita.pdf

4.2.uvjeti gradnje.pdf

4.1. oblici koristenja.pdf

IZVJESCE S JAVNE (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov