PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MORSKE PLAŽE (R3) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV (30.03.2015.)

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov započinje 7. travnja 2015. godine i završava 7. svibnja 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/09
Urbroj: 2198/19-01-15-17
Sveti Filip i Jakov, 27.ožujak 2014. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MORSKE PLAŽE (R3) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV


1. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov započinje 7. travnja 2015. godine i završava 7. svibnja 2015. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 20.travnja 2015. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.
.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

4_UPU_plaza_FJ_uvjeti_gradnje_JU.pdf

UPU_plaza_FJ_sazetak.pdf

0_UPU_plaza_FJ_postojece_stanje_JU.pdf

1_UPU_plaza_FJ_namjena_JU.pdf

2-1_UPU_plaza_FJ_promet_.pdf

2-3_UPU_plaza_FJ_voda_i_kanalizacija_JU.pdf

2-2_UPU_plaza_FJ_elektro_JU.pdf

3_UPU_plaza_FJ_korištenje_zaštita3.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov