PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN (15.07.2013.)

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG DIJELA SV. FILIP I JAKOV - RABATIN Od 24. srpnja do 22. kolovoza u prostorijama Općinske vijećnice možete pogledati nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela u Svetom Filip i Jakovu (Rabatin). Javno izlaganje je zakazano prvi dan javnog uvida, 24. srpnja 2013. godine u 11:00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ZADARSKA 
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV 
Općinski načelnik 
Klasa: 022-05/13-01/121 
Urbroj: 2198/19-13-01 
Sveti Filip i Jakov, 15. srpnja 2013. godine 

Temeljem članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv. Filip i Jakovu (1.plan-Rabatin) („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 02/08), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA SV. FILIP I JAKOV (1.PLAN-RABATIN) 

1. Ponovna javna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Sv. Filip i Jakov (1.plan-Rabatin) započinje 24. srpnja i završava 22. kolovoza 2013. godine. 

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sv. Filip i Jakov, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. 

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 24. srpnja 2013. godine u prostoriji vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov sa početkom u 11:00 sati. 

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti: u pisanom obliku u tajništvu Općine Sv. Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov, upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana. 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati. 

Općinski načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov