PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR (02.11.2016.)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/08
Urbroj: 2198/19-01-16-17
Sveti Filip i Jakov, 2.studenog 2016. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14 i 14/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR


1. Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Petar započinje 10.studenog 2016. godine i završava 10.prosinca 2016. godine.
2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 1.prosinca 2016. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 10:30 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasu u naselju Sveti Petar nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

1. - Namjena.pdf

4.1. - Način gradnje.pdf

2.2. - Telekomunikacije i energetika.pdf

2.3. - Vodno gospodarstvo.pdf

2.1. - Promet.pdf

OBRAZLOŽENJE.pdf

4.3. - Plan parcelacije.pdf

ODLUKA.pdf

4.2. - Uvjeti gradnje.pdf

3. - Uvjeti korištenja.pdf

SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf

izvješće s javne rasprave...pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov