PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR (30.10.2014.)

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar za javnu raspravu započinje 7.studenog 2014. godine i završava 6. prosinca 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/11
Urbroj: 2198/19-01-14-15
Sveti Filip i Jakov, 30. listopad 2014. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 09/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR

1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar za javnu raspravu započinje 7.studenog 2014. godine i završava 6. prosinca 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 26.studenog 2014. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJU SVETI PETAR.pdf

NACRT - 02_DETALJNA MAMJENA POVRSINA.pdf

NACRT - 07_DETALJI_GROBNICA.pdf

NACRT - 06_RASTER I RAZJESTAJ.pdf

TEKST - SV_Petar_groblje.pdf

NACRT - 03_2_VODOOPSKRBA I ODVODNJA.pdf

NACRT - 03_1_PROMETNA INFRASTRUKTURA.pdf

NACRT - 05_UVJETI GRADNJE.pdf

NACRT - 04_UVJETI KORIŠTENJA.pdf

NACRT - 01_POSTOJECE STANJE S GRANICOM OBUHVATA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov