PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU (30.10.2015.)

Javna rasprava o Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu započinje 9.studenog 2015. godine i završava 9.prosinca 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/15-02/02
Urbroj: 2198/19-01-15-16
Sveti Filip i Jakov, 30.listopad 2015. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 03/15), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje
OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
PROŠIRENJA GROBLJA U SIKOVU2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.
3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 12.studenog 2015. godine u prostorijama osnovne škole u Sikovu sa početkom u 11:00 sati.
4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
 u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
 upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

16 obavijest (1).doc

3 (2).pdf

I OBRAZLOZENJE - UPU SIKOVO.pdf

4-2.pdf

2 (2).pdf

2 (3).pdf

4-1.pdf

Izvješće o javnoj raspravi za UPU proširenja groblja u Sikovu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov