PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV (25.03.2014.)

Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE (T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SVETI FILIP I JAKOV


1. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov započinje 2. travnja 2014. godine i završava 2. svibnja 2014. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 17. travnja 2014. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (T1-hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Odredbe za provođenje.pdf

Obrazloženje.pdf

Sažetak za javnost.pdf

Oblici korištenja.pdf

Naćin gradnje.pdf

Korištenje i namjena površina.pdf

Promet.pdf

Telekomunikacije i energetski sustav.pdf

Uvjeti korištenja.pdf

Plan parcelacije.pdf

Vodnogospodarski sustav.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov