PRIVREMENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE (22.11.2016.)

Obavještavamo mještane Općine Sveti Filip i Jakov da je s danom 22. travnja 2016. godine u funkciji privremeno reciklažno dvorište na lokaciji „Banovi bori“ iznad naselja Sveti Filip i Jakov.

Na navedenom odlagalištu mještani Općine Sveti Filip i Jakov mogu zbrinuti razvrstani otpad i to:
• drvo (namještaj)
• papir i karton
• plastiku
• metal
• staklo
• problematični otpad (baterije i akumulatore, jestiva ulja i masti)
• glomazni komunalni otpad
• otpad iz vrtova i parkova

Napominjemo kako građevinski otpad ne primamo.

Ljetno radno vrijeme privremenog reciklažnog dvorišta je:
PONEDJELJAK – SUBOTA: od 08,00 – 12,00 i 16,00 – 19,00 sati

Zimsko radno vrijeme: 
PONEDJELJAK –SUBOTA: od 9,30 – 16,30 sati

 

Općina Sveti Filip i Jakov