Procjena rizika od velikih nesreća i katastrofa za Općinu Sveti Filip i Jakov (15.06.2021.)

Procjena rizika od velikih nesreća i katastrofa za Općinu Sveti Filip i Jakov koju je izradila ovlaštena tvrtka ALFA ATEST d.o.o. iz Splita i koja je usvojena na Općinskom vijeću Općine Sveti Filip i Jakov 14. lipnja 2021. godine

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA - SVFJ.pdf

KARTA PRIJETNJI.pdf

KARTA RIZIKA - EKSTREMNE TEMPERATURE.pdf

KARTA RIZIKA - EPIDEMIJE I PANDEMIJE.pdf

KARTA RIZIKA - POPLAVA.pdf

KARTA RIZIKA - POTRES.pdf

KARTA RIZIKA - POŽAR OTVORENOG TIPA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov