Procjena rizika od velikih nesreća Općine Sv. Filip i Jakov (31.01.2018.)

Procjenu rizika od velikih nesreća je izradila ovlaštena tvrtka ALFATEST d.o.o. iz Splita u siječnju 2018. godine po nalogu Općinskog Načelnika.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Sv. Filip i Jakov je usvojena na 5. sjednici vijeća Općine Sveti Filip i Jakov održanoj dana 31. siječnja 2018. godine (https://www.opcina-svfilipjakov.hr/novost/sluzbeni-glasnik-broj-1-sijecanj-2018 ).

Procjena rizika od velikih nesreća_Sv Filip i Jakov.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov