PROGRAM JAVNIH RADOVA „Komunalni radovi“ (31.03.2015.)

JAVNI POZIV za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Sv. Filip i Jakov

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik

Klasa: 112-06/15-07/02
Urbroj: 2198/19-01-15-4
Sveti Filip i Jakov, 25. ožujak 2015. godine

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju sukladno Programu javnih radova „Komunalni radovi – projekt revitalizacije javnih površina Općine Sv. Filip i Jakov“ Klasa:112-06/15-07/02, Urbroj:2198/19-01-15-3 od 20.ožujka 2015.godine, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Sv. Filip i Jakov

Općina Sv. Filip i Jakov kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 4 (četiri) nezaposlene osobe u Programu javnih radova u 2015. godini i to u projektu:

„Revitalizacija javnih površina Općine Sv. Filip i Jakov“ - u sklopu Mjere za poticanje zapošljavanja „Komunalni radovi“ 

Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom „Komunalni radovi“ aktivna je mjera kojoj je cilj putem projekta „Revitalizacija javnih površina Općine Sv. Filip i Jakov“ afirmirati i integrirati dugotrajno nezaposlene osobe na tržište rada na jednostavnijim, a ne prioritetnim poslovima djelatnosti za koje je registriran poslovni subjekt.

Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem na području Općine Sv. Filip i Jakov koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi: 
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih 

2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,

3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca,


4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci

5. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s posebnim potrebama, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, samohrani roditelji, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu:
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci,

Trajanje programa: 6 mjeseci

Sredstva za financiranje Javnih radova osiguravaju Hrvatski zavod za zapošljavanje (prvo tromjesečje) i Općina Sv. Filip i Jakov (drugo tromjesečje) i to:
- 100 % troška bruto plaće od 3.553,66 kuna mjesečno. 
- 100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.

Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Zomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov ili putem e-mail adrese nikolina.pedisic@opcina-svfilipjakov.hr s naznakom „“Prijava za javne radove- Komunalni radovi“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva. Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Sv. Filip i Jakov.

Pisanoj prijavi s osnovnim osobnim podacima (obrazac: Prijavnica), potrebno je priložiti:
• presliku osobne iskaznice
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe


NAČELNIK
Zoran Pelicarić

program javnih radova „komunalni radovi“

Prijavnica

 

Općina Sveti Filip i Jakov