PROGRAM JAVNIH RADOVA (31.07.2014.)

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 100-01/14-01/06
Urbroj: 2198/19-01-14-3
Sveti Filip i Jakov, 31. srpnja 2014. godine

U skladu s Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja putem i iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Sv. Filip i Jakov objavljuje

J A V N I P O Z I V
za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Sv. Filip i Jakov

Općina Sv. Filip i Jakov kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova u 2014. godini i to:
- u projektu „Mladi za zajednicu“ – mini javni radovi za mlade“ koji obuhvaća aktivnosti: 
- radovi na održavanju zelenih površina i hortikulture: plitko okopavanje ukrasnog grmlja, plijevljenje ukrasnog grmlja od korova, plijevljenje kamenjara i zelenih sagova, čišćenje trajnica od ocvalih cvjetova, orezivanje granja, odstranjivanje slomljenih i suhih grana ostalog biljnog raslinja, škarpanje rubnih dijelova kamenjara, rezanje suhih stabljika i čišćenje trajnog cvijeća te ručni utovar.
-radovi na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje: koordiniranje iskopa sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, plitko okopavanje ukrasnog grmlja, pomoć kod iskopa panjeva

Program javnih radova traje 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Prijaviti se mogu:
-nezaposlene mlade osobe do 29 godina života sa završenom osnovnom školom i zvanjima stečenim po programima srednjoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž, prijavljenih u evidenciju nezaposlenih, uz uvjet da su najmanje 3 mjeseca u evidenciji nezaposlenih osoba.

Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov ili putem e-mail adrese nikolina.pedisic@opcina-svfilipjakov.hr , u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva. 

NAČELNIK
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov