PRORAČUN 2018. (20.12.2017.)

PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020.GODINU

U privitku:

 

Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2018. godinu

d) Program javnih potreba u športu u 2018. godini

e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

h) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

 

Program gradnje objekata i uređenja kom. infrastrukture za 2017.g.docx

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2017.g.docx

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2017.g.docx

odluka o izvršenju proračuna 2017- radna verzija. (2).docx

Ispis projekcije plana proračuna - Opći dio.xls

Ispis projekcije plana proračuna - Posebni dio.xls

PROGRAM predškolske dobi za 2017..docx

Program utroška (2)-legalizacija 2017.docx

Program javnih potreba u športu u 2017.g.doc

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov