PRORAČUN 2019. (20.12.2018.)

PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021.GODINU

Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu

c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu

d) Program javnih potreba u športu za 2019. godinu

e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

f) Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

h) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje pd 2018. godine do 2020. godine

i) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

j) Odluka o pokriću manjka

 

 

https://www.opcina-svfilipjakov.hr/uploads/documents/7b08a56bf59b9c5b00be56939320a297.pdf

službeni glasnik - broj 16.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov